Hướng dẫn thanh toán

Có hai cách để thanh toán
CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG hoặc TRẢ TIỀN KHI NHẬN HÀNG (COD)

※Đối với hình thức chuyển khoản sẽ hiệu lực 1 tuần sau khi quý khách đặt hàng thành công

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

. Đối với khách hàng là doanh nghiệp

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chuyển khoản giao dịch qua pháp danh công ty theo mẫu 08 sau khi chốt đơn hàng thành công. Đồng thời quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông tin doanh nghiệp để tiện trong việc xuất hóa đơn và hoàn tất hợp đồng mua bán.

. Đối với khách hàng cá nhân
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chuyển khoản cho quí khách khi chốt đơn hàng thành công

TRẢ TIỀN KHI NHẬN HÀNG

(Chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân)

. Giao tiền mặt cho người vận chuyển khi nhận hàng.
Chúng tôi hợp tác với các hãng vận chuyển sau: