Bộ Điều Khiển PLC

Danh mục con

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H12RA

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H12RA

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H12RAĐặc tínhCó thể thay đổi thông số khác nhau với màn hình LCD và ..

3.415.000₫

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H12RC

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H12RC

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H12RCĐặc tính Có thể thay đổi thông số khác nhau với màn hình L..

3.415.000₫

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H24RA

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H24RA

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H24RAĐặc tínhCó thể thay đổi thông số khác nhau với màn hình LCD và ..

8.295.000₫

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H24RC

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H24RC

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H24RCĐặc tínhCó thể thay đổi thông số khác nhau với màn hình LCD và ..

8.295.000₫

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H40RC

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H40RC

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H40RCĐặc tínhCó thể thay đổi thông số khác nhau với màn hình LC..

11.451.000₫

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H40RKA

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H40RKA

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H40RKAĐặc tínhCó thể thay đổi thông số khác nhau với màn hình LCD và..

11.451.000₫

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H40RSA

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H40RSA

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H40RSAĐặc tínhCó thể thay đổi thông số khác nhau với màn hình L..

11.451.000₫

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H48KA

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H48KA

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H48KAĐặc tínhCó thể thay đổi thông số khác nhau với màn hình LCD và ..

14.321.000₫

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H48KC

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H48KC

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H48KCĐặc tínhCó thể thay đổi thông số khác nhau với màn hình LCD và ..

14.321.000₫

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H48SA

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H48SA

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H48SAĐặc tínhCó thể thay đổi thông số khác nhau với màn hình LCD và ..

14.321.000₫

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H48SC

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H48SC

Bộ điều khiển chương trình FT1A-H48SCĐặc tínhCó thể thay đổi thông số khác nhau với màn hình LCD và ..

14.321.000₫

Bộ điều khiển lập trình FT1A-B12RA (lite)

Bộ điều khiển lập trình FT1A-B12RA (lite)

Bộ điều khiển lập trình FT1A-B12RA (lite) Đặc tínhLoại tiêu chuẩn không bao gồm LCDHỗ trợ truyề..

2.580.000₫

Bộ điều khiển lập trình FT1A-B12RC (lite)

Bộ điều khiển lập trình FT1A-B12RC (lite)

Bộ điều khiển lập trình FT1A-B12RC (lite)Đặc tínhLoại tiêu chuẩn không bao gồm LCDHỗ trợ truyền thôn..

2.580.000₫

Bộ điều khiển lập trình FT1A-B24RA (lite)

Bộ điều khiển lập trình FT1A-B24RA (lite)

Bộ điều khiển lập trình FT1A-B24RA (lite)Đặc tínhLoại tiêu chuẩn không bao gồm LCDHỗ trợ truyền thôn..

6.285.000₫

Bộ điều khiển lập trình FT1A-B24RC (lite)

Bộ điều khiển lập trình FT1A-B24RC (lite)

Bộ điều khiển lập trình FT1A-B24RC (lite)Đặc tínhLoại tiêu chuẩn không bao gồm LCDHỗ trợ truyền thôn..

6.285.000₫

Hiển thị 1 đến 15 trong tổng số 52 (4 Trang)